ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การตอบปัญหาคณิตศาสตร์ ม.ปลาย
ชื่อนักเรียน : น.ส.มาเรียนี แวโดยี, น.ส.พาดีละห์ แวโมง , น.ส.รุสนี ยีดาแม
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2556,03:16   อ่าน 878 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การติดตั้งโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์
ชื่อนักเรียน : นายซารุลไอมาน ยีดาแม
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2556,03:13   อ่าน 857 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การบรรยายธรรมภาษามาลายู
ชื่อนักเรียน : นายอับดุลเลาะ เจ๊ะแต
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2556,03:11   อ่าน 845 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การท่องจำอัลกุรอาน
ชื่อนักเรียน : นายแวฮูเซ็น มะยูแด
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2556,03:08   อ่าน 820 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.ปลาย
ชื่อนักเรียน : น.ส.อิสละห์ สาเตาะ , น.ส.ยาฮารียะห์ แวดือราแม , น.ส.ซูรายา มะฉุ
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2556,03:06   อ่าน 808 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การจัดสวนถาดแห้ง
ชื่อนักเรียน : นายซารุลไอมาน ยีดาแม , นายซาฟีอี ฮามะ , นายมาหามะรอมลี วาแต
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2556,02:57   อ่าน 1242 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การจัดสวนถาดชื้น
ชื่อนักเรียน : นายรีดวาล หามะ , นายมะซานูซี ปูลา , นายมะตอฟี ลือโด
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2556,02:55   อ่าน 710 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การตอบปัญหาอิสลาม 4 ภาษา
ชื่อนักเรียน : นายฮากีมี สาและ , นายมะซอบรี บาเหะ , นายอัสมิง กาแม
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2556,02:54   อ่าน 780 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การเล่าเรื่องสั้นภาษามาลายู
ชื่อนักเรียน : นางสาวซูไรดา บูงอสายู
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2556,02:52   อ่าน 578 ครั้ง
ชื่อผลงาน : การตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ ม.ต้น
ชื่อนักเรียน : ด.ญ. นูรฮาลีซา กาเตะ , ด.ญ.ฟาตอนะห์ ซา , ด.ญ.การีมะห์ สุหลง
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2556,02:50   อ่าน 688 ครั้ง