ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศวันรับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 26) 31 ธ.ค. 62
ڤلاجر يڠ اكن ملنجوتكن بلاجر كنكري مصر (อ่าน 488) 17 พ.ค. 61
กิจกรรมจิตอาสา ต้อนรับเดือนรอมฎอน (อ่าน 510) 17 พ.ค. 61
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อทำหน้าที่ครููผู้สอน (อ่าน 466) 17 พ.ค. 61
مجليس ڤڠأنوكرهن إجازة (อ่าน 551) 26 มี.ค. 61
ขอเชิญเข้าร่วม โครงการเมาลิดสัมพันธ์และมหกรรมสัปดาห์วิชาการ ครั้งที่ 13 (อ่าน 568) 26 ม.ค. 61
ประกาศรับสมัครและสอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ (SMP) (อ่าน 626) 17 ม.ค. 61
เปิดสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2561 (อ่าน 635) 11 ม.ค. 61
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา60 (อ่าน 778) 05 ก.พ. 60
ประกาศ ให้นักเรียนม.6และม.3 ปีการศึกษา58 มารับ พป.1(รบ.) (อ่าน 762) 31 มี.ค. 59
รับสมัครนักเรียนใหม่แผนกอนุบาล ปีการศึกษา 59 (อ่าน 1057) 03 ก.พ. 59
รับสมัครนักเรียนใหม่ระดับมัธยมปีที่1และ4 ปีการศึกษา 59 (อ่าน 730) 03 ก.พ. 59
รับสมัครบุคลากรครูแผนกอนุบาล (อ่าน 681) 20 ม.ค. 59
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้สิทธิ์เข้าเรียนห้อง Mini English Program (อ่าน 795) 16 เม.ย. 58
ประกาศวันเปิดเรียนวันแรกปีการศึกษา 2558 (อ่าน 740) 23 มี.ค. 58
ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 707) 23 มี.ค. 58
รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2558 (อ่าน 766) 23 มี.ค. 58
คืนสู่เหย้าศิษย์เก่าครบรอบ 45 ปีโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา (อ่าน 851) 17 ม.ค. 58