ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้สิทธิ์เข้าเรียนห้อง Mini English Program

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกเข้าเรียนห้องMini English Program

ที่     ชื่อ-สกุล

1เด็กชายมูฮัมหมัดฮารีส       สาและ

2 เด็กหญิงซากีนา              ยูโซ๊ะ                

3เด็กชายรอมฎอน             ฮามะ

4เด็กหญิงอัลวานีย์          กาซอ              

5เด็กหญิงฮาบีบะฮ์            สาตาร์

6เด็กหญิงอัสมะ               วาจิ

7เด็กหญิงซากีเราะ           เลาะสะอิ

8เด็กหญิงซารีปะห์         เจะมะ

9เด็กหญิงเราะห์มานียะห์   ยะโกะ

10เด็กชายแวฮาซัน              ดอเลาะ

11เด็กหญิงอัสมี              แมฮอดำ            

12เด็กหญิงรุสนี                 เจะมะ

13เด็กหญิงฟาตีฮะ             หะยีสาแม็ง            

14เด็กหญิงฟิรดาว             สะเตาะ                

15เด็กหญิงนารีมะห์         มะแซ

16เด็กหญิงฟิตเราะห์        มะแร

17เด็กหญิงพาอีซะ           อาบูวา          

18เด็กหญิงอามีรา            มูซอ                

19เด็กหญิงมัสอีดายู           กะลูแป                

20 เด็กหญิงอารีนี              ยานยา

21เด็กชายรีดวน                 บากา

22เด็กหญิงยูวีตา             สาเยาะ              

23เด็กหญิงฟิตรียะห์          เตาะสาตู

24เด็กหญิงอัฟนี              ยูโซ๊ะ              

โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 2558,12:29   อ่าน 714 ครั้ง