ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2558
รับสมัครนักเรียนใหม่ปีการศึกษา 2558 รอบแรกวันที่ 4 - 6  เมษายน 2558  รอบที่สอง วันที่ 27 - 28 เมษายน 2558 
หลักฐานประกอบการสมัคร  1- ปพ.1 สามัญ (ฉบับจริงและถ่ายเอกสาร 1 ฉบับ)
     2- สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน (ผู้สมัคร) 2ชุด
     3- สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ( บิดา ) 2ชุด
     4- สำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาทะเบียนบ้าน ( มารดา ) 2ชุด
     5- สำเนาบัตรประชาชน  ( ผู้ปกครอง ) 4ชุด
     6- ใบรับรองคุณวุฒิทางศาสนา ( ฉบับจริงและถ่ายเอกสาร )
     7- รูป 1.5นิ้ว 4 รูป
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 2558,04:32   อ่าน 696 ครั้ง