ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนใหม่ระดับมัธยมปีที่1และ4 ปีการศึกษา 59
รับสมัครนักเรียนใหม่ระดับมัธยมปีที่1และ4 ปีการศึกษา 59 รอบแรกวันที่ 2-4 เม.ย. 59
รอบสอง วันที่ 4-5 พ.ค. 59
หลักฐานการสมัคร
-ปพ.1 ฉบับจริง    1ฉบับ
-ปพ.ฉบับถ่ายเอกสาร    1ฉบับ
-รูปถ่าย 1 นิ้วครึ่ง        4 รูป
-สำเนาทะเบียนบ้านหรือสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัครและบิดา มารดา  2ชุด
-สำเนาบตรประชาชนของผู้ปกครอง    4 ฉบับ
-ใบรับรองคุณวุฒิทางศาสนา  2ฉบับ
-ผู้ปกครอง
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2559,21:55   อ่าน 640 ครั้ง