ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนใหม่แผนกอนุบาล ปีการศึกษา 59
รับสมัครนักเรียนใหม่แผนกอนุบาล ปีการศึกษา 59  วันที่ 2-5 มีนาคม 2559 
หลักฐานการสมักร
-รูปถ่าย 
-สูติบัตร
-สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชน ของนักเรียน บิดา มารดา
-สำเนาประวัติการฉีดวัคซีน
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2559,22:01   อ่าน 1057 ครั้ง