ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30 น. คณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งและขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
วันที่ 7 มิถุนายน 2564 เวลา 15.30 น. คณะกรรมการตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายการในตราสารจัดตั้งและขออนุญาตเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในกิจการของโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา อำเภอธารโต จังหวัดยะลา ตามคำสั่งจังหวัดยะลา ที่ 2237/2564 โดยมีนายนิรัน ดะแซ รองผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา เป็นประธานกรรมการ นายอิสมาอิล ลือแบลูวง ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษาเอกชนอำเภอธารโต รองประธานกรรมการ ลงพื้นที่ประชุมตรวจสอบความพร้อมการขออนุญาตฯ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอธารโต จังหวัดยะลา ทั้งนี้เพื่อให้การพิจารณาการขออนุญาตเป็นไปตามคู่มือปฏิบัติงานการดำเนินกิจการโรงเรียนเอกชนในระบบที่กำหนด
โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2564,22:38   อ่าน 69 ครั้ง