ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
การเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
การเรียนรู้นอกห้องเรียนเป็นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง
โพสเมื่อ : 18 ต.ค. 2561,19:24   อ่าน 351 ครั้ง