ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมสร้างมัคคุเทศก์ท้องถิ่น รุ่นที่ ๑ ณ อิงธารรีสอร์ท และภูต้นน้ำรีสอร์ท อ.ละงู จ.สตูล

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ อาจารย์ฮานาน วาเลาะ ได้พานักเรียนชั้น ม. ๓ จำนวน ๕ คนเข้าร่วมโครงการพัฒนาการศึกษาเอกชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน กิจกรรมสร้างมัคคุเทศก์ท้องถิ่น รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๘ มิถุนายน – ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ อิงธารรีสอร์ท และภูต้นน้ำรีสอร์ท อ.ละงู จ.สตูล

เพื่อฝึกทักษะการเป็นมัคคุเทศก์ให้แกนนำเยาวชนมีความสามารถพร้อมทั้งนำความรู้ไปใช้ในการเป็นมัคคุเทศก์เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ท้องถิ่นและชุมชนได้ พร้อมทั้งการเรียนรู้ประพฤติตนเป็นแบบอย่างการเป็นเจ้าของบ้านที่ดี รู้จักต้อนรับผู้มาเยือนด้วยน้ำใจไมตรีอันดีงาม

โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 2561,21:25   อ่าน 303 ครั้ง