ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน

หลักสูตรการศึกษาของโรงเรียนสุทธิศาสน์วิทยา

๑.วิชาการศาสนา - หลักสูตรอิสลามศึกษาตอนต้น  (อิบตีดาอียะห์  พ.ศ. ๒๕๔๐)

                        - หลักสูตรอิสลามศึกษาตอนกลาง   ( มูตาวัซซีเตาะห์  พ.ศ. ๒๕๔๐)

                        - หลักสูตรอิสลามศึกษาตอนปลาย  (ซานาวียะห์  พ.ศ.๒๕๔๐)

๒.วิชาการสามัญ - หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ช่วงชั้นที่ ๓  (พ.ศ.๒๕๕๑)

                        - หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ช่วงชั้นที่ ๔  (พ.ศ.๒๕๕๑)                

การจัดการเรียนการสอน

โรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอน  ทั้งวิชาศาสนาควบคู่วิชาสามัญโดยแบ่งเวลาทำการเรียนการสอนวันละ   ๑๐  คาบ

-วันเสาร์ – วันพฤหัสบดี

-ภาคเช้าเวลา ๐๘.๐๐น.  ถึงเวลา  ๑๒.๐๐  น.เรียนภาควิชาการศาสนา    คาบ

              เวลา ๑๒.๐๐  น.  ถึงเวลา  ๑๓.๐๐  น.พักกลางวัน

              เวลา  ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา  ๑๐.๐๐  น.เรียนอัลกุรอาน (เฉพาะวันพุฤหัสบดี)

- ภาคบ่ายเวลา ๑๓.๐๐  น.  ถึงเวลา  ๑๖.๓๐  น.เรียนภาควิชาการสามัญ     คาบ

- ภาคกลางคืนหลังละหมาดมัฆริบ เรียนกีตาบ

                                หลังละหมาดอีซอ เรียนอัลกุรอาน

                                        หลังละหมาดซุบฮี เรียนกีตาบ

  หมายเหตุ  วันหยุดประจำสัปดาห์  คือ   วันศุกร์